Kontakt oss

kontakt

Telefon:

Fasttelefon: 64 97 20 28

Administrerende Direktør Hveding: 48 25 52 28

Justitiarius Seljås: 41 42 61 59

Epost: hankattforeningen.st1902@gmail.com

Adresse: Postboks 454, 1432 Ås