Om

om

Hankattforeningen er Norges eldste studentforening som lever i beste velgående. Alle som er med i Foreningen bor sammen på Faderloftet som befinner seg på toppen av Jubilo som ligger på Pentagon. Frem til  1962 bodde vi på Cirkus.Vi er et opplyst enevelde med Adm.Direktør på toppen, han tar alle beslutninger og hans ord er lov. Under Direktøren finner vi Høyere Embedsmenn, det er Justitiarius,Generalsektretær og Chef d’Hazard. Videre finnes det en Embedsmann samt Lavere Embedsmenn. Nederst finner vi Aspiranter og Aspirerende Aspiranter, disse har fortsatt ikke blitt ordentlige Hankatter og er i opptaksperioden. Alle verv er viktig for funksjon og kultur oppe på Faderloftet.

Vi har lange tradisjoner som opprettholdes hvert år, dette er f.eks Tour De Kringla og at vi annenhvert år drar opp til UKA i Trondheim for diskusjoner med REGI. Hankattforeninger er stolte av at de er med på alle aktiviter som skjer på UMB hvor de møter opp å sprer kultur.

Etter endt år blir alle skriv og bilder fra det kulturelle året samlet i et arkiv slik at senere generasjoner kan beskue og lære. Disse arkivene går helt tilbake til 1945, da ble arkivet beslagelagt av tyskerne som farlige dokumenter og brent.

Foreningen er med i den X-clusive treenighet sammen med X-clusive Stiftelsen PB samt Foreningen Hunkatten. Ved nåværende øyeblikk er vi i diplomatiske forbindelser med førstnevnte.