Visjon September 112 K.Å

DERES REF: Månedsblad VÅR REF: Teknisk FADERLOFTET, DEN 17.september .I DET 112. K.Å.

EFTA samt SKÅL Administrerende Direktør!!!!!

Sjøl om at det er UKEvakum har det Tekniske Departementet ved Hankattforeningen st.1902 så ingen lunde ligget på latsida. Det har blitt jobba med iver for å være så rusta som overhode mulig når den sagnomsuste UKA tar fatt i oktober. Det Undertegnede kan si, er så meget som at den siste oppfinnelsen hans vil komme til å revolusjonere penetrasjonssporten!

Som tidligere kjent har Undertegnedes kjære kollega, sykkelreparatør og oppfinner Reodor Felgen, for lenge sia laga en finurlig sak som det lenge har vært uklart om hva dens sanne bruksområde er (se illustrasjonen i utklippet til høyre fra Flåklypa Tidene, august i det 73 Kulturelle år, gement 1975).Jada

Flere har prøvd å anvende denne finurlige tingesten, bl.a. Rudolf Blodstrupmoen, Disponent ved Christiania Mark- og Soppkontroll. Han gjorde et kjapt og kortvarig karriereskifte over i racerautomobilmiljøet med sin GT Boomerang Rapido, uten annet hell enn å bli slått av Felgens svar på den italienske Ferrari, Il Tempo Gigante, som også da etter litt mer betenkningstid hadde greid å anvende finurligheten i sin racerautomobil. Det som gjorde Felgens bil bedre var at han blanda drivstoffet sitt 50/50, der det var 50% bensin og 50% rein sprit som sjølsagt holder 95,81902%.
Rimelig likt det blandingsforholdet er i dem deilige doktordrinkene som serveres på Faderloftet Direktør!!!

Skål for Kultur i koppen Direktør!!!!

Det er ikke rart at en sykkelreparatør og en som bare er Disponent i noe soppgreier i Tigerstaden ikke ser den sanne egenskap i gjenstanden. Det var først når Teknisk Disponent i samråd med hobbyjuristen Sindre Pilten ved Krokryggen Gamlehjem, han så dens klare mål og mening! Det som gav Undertegnede ideen var hobbyjuristen sitt følgende utsagn etter å ha studert tegningen nøye: Den minner om et av de elektriske elementer som i si tid blei fabrikkert av Brockdorf-Søndrup til bruk i ”Reiersens Elektriske Belte”, som virka stimulerende på den maskuline forplantningsevne ved at 15 galvaniske elementer, hvert bestående av en kobber- og sinkplate med mellomliggende filt som var forbunden med messingringe, framkalte elektrisk strøm når en dyppa ”Reiersens Belte” i eddik.

Den gamle ringreven var inne på noe der, men til og med en aspirant, eller aspirerende aspirant sådan, vil kunne se at dette ikke er noe slags belte!!!
Med det samme kasta Undertegnede seg i gang å modifisere anordningen slik at den kunne utnyttes til sitt fulle potensiale (les: potens).
Under følger en illustrasjon som viser denne super retormetorfordeleren sitt virke og hvordan den gir sprut til tusen og øker karadialeffekten med 112,1902%. Heretter under navnet: RetormetorFordelerKultur, forkorta RFK fordi den antageligvis vil ta over for dagens RFK i forsvaret.

NB! Det bes om at leseren viser hensyn med tanke på Undertegnedes tegneferdigheter. En vil kunne se at ikke alt på illustrasjonen stemmer i proporsjoner, eksempelvis skulle Direktørens glans vært større, RFK`n mindre og Objekta kanskje litt større (men men, heller mikro enn makro Direktør!!). I tillegg oppfordres det(les: Objekter) til å komme opp på Faderloftet for å se samt oppleve RFK`n med eget øye og legeme.

Visjon september 112

Figurbeskrivelse: AD sprer Kultur ved bruk av RFK med direkte innsprøytning rett i dåsa, etter klystermetoden.

OBS! Anordningen gjør at samtlige kjønnssjukdommer ikke kan forekomme med unntak av en kjønnssjukdom. Det er den verste av dem alle og den kommer etter 9 måneder og koster skjorta i form av barnebidrag i dem 18 påfølgende åra. Så for all del ikke slutt med prevensjon!!!!

Skål for Kulturadspredelse Direktør!!! Samt skål for at den uendelige køen utafor suiten til Administrerende Direktør nå vil gå kjappere og skål for hyppig bruk av RFK`n under UKA, Direktør!!!

Teknisk Disponent
Aslak Leinebø Seljås

You may also like...