Visjon Mars 109. K.Å

DERES REF: Visjon VÅR REF: Nok er nokFADERLOFTET, DEN: 27.03 I DET: 109. K.Å.

‘If you always put limit on everything you do, physical or anything else. It will spread into your work and into your life. There are no limits. There are only plateaus, and you must not stay there, you must go beyond them’

 -Bruce Lee-

 Undertegnede har en visjon om at i fremtiden vil GG-hallen og de som oppholder seg der KUN bestå av personer som har tenkt å utføre fysisk aktivitet, populært kalt trening. Det undertegnede nå skal ta for seg er et økende problem, ikke bare på GG-hallen, men i hele Landet, Undertegnede snakker da om såkalt EPETMTI. (Er På Et Treningssenter Men Trener Ikke)

Kjært barn har mange navn sies det, fra gammelt av het det Tater, senere Løsgjenger. Andre kallenavn er bla : Skravlekjerring, tosk, tulling, og idiot. Og det er et økende problem at disse personene dukker opp i tide og utide på treningssentre over hele landet. For dere det gjelder, så må dere lese videre, og ta teksten til etterretning i aller høyeste grad!

EPETMTI er et nytt fenomen, og de første diagnosene ble stilt på sent 70-tall. Grunnen til at dette oppstår er for Undertegnede uvisst, men Undertegnede har en anelse. Nyere forskning har funnet en sammenheng mellom årstider og mengden av personer som dukker opp på treningssentre som lider av EPETMI. Det har vist seg at i perioden 1. januar til 1 februar, og 1.juni til 1.juli er tidsrom dette fenomenet oftest oppstår.

 For å prøve å forstå samt sette seg inn i problemet setter Undertegnede opp to hypoteser:

Hypotese 1 ( 1.januar til 1. Februar ) Vedkommende har satt seg et nyttårsforsett om å begynne å trene igjen.

Hypotese 2 ( 1 juni til 1 juli ) Vedkommende har satt seg et »mål» om å komme i form til sommeren.

 Det har seg slik at hvis H er sann, må også S (slutningen ) være sann, og vi kan bekrefte hypotesen midlertidig. Hvis S er usann, følger det at H må være usann, og vi kan forkaste hypotesen.

Slutning 1 av hypotese 1: Vedkommende begynner å trene igjen.

Det som skjer i alt for mange tilfeller er at personer som faller inn under slutning 1 ikke fortsetter treningen, det verste er at de ikke engang trener når de er på et treningssenter. Dermed kan vi si at S1 er usann, og vi forkaster H1.

Slutning 2 av hypotese 2: Vedkommende oppnår »målet» sitt.

Det og komme i form på en måned kan vel virke litt optimistisk, hvis grunnformen også er dårlig, virker ikke dette som et gjennomførbart prosjekt. Når vedkommende i tillegg lider av EPETMI kan slutning 2 umulig være sann, og vi forkaster H2.

Men hva har vi da bevist ? Ikke mye foreløbig, men vi kan tolke det dit hen at disse personene lider av store vrangforestillinger. Undertegnede vet hva som skal til for å komme i god form. Undertegnede har trent aktivt i mange år og har bla trent i 2 år sammen med noen av Norges beste kampsportutøvere, både innen Krav Maga og grappeling. I 2 år har Undertegnede også trent sammen med Thomas Egedius ( For dere som ikke kjenner navnet driver Thomas med Bodybuilding og stiller bla i Sandefjord open og Oslo Grand Prix denne våren ). Tro meg, det finnes ingen snarveier til god fysisk form.

Selv om det er vanskelig å kombinere høyere utdannelse med hard trening, er det mange blant oss, som faktisk trener og trener hardt når de er på GG-hallen. Man stiller ofte ikke til VM i noen form for idrett etter noen år på GG-hallen, men for de som har trening av forskjellige slag som en stor lidenskap i livet sitt, og som enten trener på GG-hallen, hjemme om sommeren,andre treningssentre eller i skiløypa vinterstid, er det utrolig viktig å kunne dra på trening uten å måtte bevege seg sikksakk mellom disse pratesjuke,desorienterte hyklerne. Og dere vet selv hvem dere selv er !

Hvordan klarer disse soppene seg i det daglige liv egentlig ? Er det slik at det de utfører på treningssenteret, speiler dem som personer utenom treningssenteret ? Drar de i butikken for å handle inn til middag, og kommer hjem med bare halvparten av ingrediensene ? Tasser de rundt med buksa på knærne fordi det var for mye arbeid å dra den helt opp ? Lese de bare halve avisen og tenker det får være godt nok ???

For vedkommende som nå føler seg til de grader usikker, og/eller flau over egen eksistens, ta nå dette til deg for F… !

Ingenting skapes av intet, selv ikke HankattKultur!

Antiefta, samt skål !

 Teknisk Disponent Lønnum

You may also like...