Visjon Oktober 109 K.Å

DERES REF: Cash VÅR REF: selvfølge FADERLOFTET, DEN 28.10. I DET 109. K.Å.

EFTA ADMINISTRERENDE DIREKTØR!!!!!

Dette er en visjon som skrives for å få de gemene på Agrarmetropolen til å bruke det de har fått utdelt og plassert mellom øra. Eu er i økonomisk krise, Norges oljefond taper penger på løpende bånd og det er alt for lenge mellom hver gang det kommer penger fra lånekassa, likevel bruker gemene for mye penger på tull. Som Hovedkasserer er det penger som er viktig og det følges med på bruken.

SKÅL DIREKTØR!!!

Observasjoner tilsier at det burde bli en endring i bruken av disse pengene det er snakk om, hvis ikke kan samtlige gå på en smell. Det ryktes at det blir brukt likvider på ting som setter negative spor i liv og helse, noe som igjen fører til en overflod av pengesløsing på unyttige remedier. Hadde de tenkt seg om en gang ekstra før de drar de såkalte bankkortene, ville samtlige sluppet dette tullet media maser samt skriker om. Lånekassa hadde delt ut sine midler 1.902 ganger oftere enn per dags dato, da de hadde visst at pengene går til noe fornuftig!

SKÅL FOR 1902 DIREKTØR!!!!!!

Det skal gjøres enkelt, slik at samtlige skjønner hva disse midlene burde brukes på. Enhver tvil skal fjernes, det er Kildebrygg som er studielånets hensikt. Det er også høyst sannsynlig at for en hel del av Agrarmetropolens beboere er det greit å få handlet mat, gjør gjerne dette, men husk en viktig ting, priser i dagens butikker er veiledende, det lar seg alltid gjøre å få redusert denne slik at det blir mer midler til Kildebrygg!

SKÅL FOR KILDEBRYGG DIREKTØR!!!!!!!

Hovedkasserer

Jon Ola Olausson

You may also like...