Visjon Mars 108 K.Å.

Det norske flagget ruver atter en gang høyt ut over Agarmetropolen fra Kulturens Høyborg etter årets VM, – som forresten ble borte i tåka. Det er også noe mer som ble borte i tåka, og det er de 2,5 mrd det kostet Administrerende Direktør å arrangere VM i kollen 2011. Fugler flygende over de Pentagonske stepper har spurt meg om Administrerende Direktørs gjennomføring av Ski-VM er vel brukte kroner? Jeg som Hovedkasserer kan ikke se noen betenkeligheter med at Hankattforeningen St. 1902 bærer denne lille utgiften dette er. Selvsagt ble det jo en folkefest uten sidestykke der mange fra Agarmetropolen overvar festen ute i tåka for å hylle Chef d’Hazard målgang. Tigerstadens Innbyggere så også til å like evenementet til Administrerende Direktør

 

Skål Administrerende Direktør –for et vel gjennomført VM.

 

Vi kan alle rette en takk til Administrerende Direktørs innflytelse på verden. Her forleden var deler av sentraladministrasjonen i Japan for å møte G8- landene om hvilke tiltak som skal treffes i Japan etter den lille bølgen som skylte innover landet. Med Generalsekretærens tilstedeværelse og kløktighet som han slekter på fra Johan Leüthauser Hirsch ble gjenoppbygging iverksatt relativt fort, og embetsmennene i G8 fikk igjen roen.

 

Skål for sentraladministrasjonen

 

Men Hovedfokus for denne visjon er å få dere gemene til å tenke, være kritiske og åpne deres øyne for hva vi beboere på Kulturens høyborg bedriver utenfor steppelandet på Agarmetropolen.

”Brød og sirkus til folket» er et uttrykk fra de gamle romerne som ga ut gratis brød og avholdt gladiatorkamper for at gemene ikke skulle protestere mot styringen av landet.

 

Sirkus tenker dere? Hva er det? Dette skjer vel ikke i dag? Dette er vel kanskje gemene tanker, hva vet jeg?!

Men jeg skal hjelpe dere litt på vei for å la dere få innblikk i en verden som er mer og mer preget av det jeg refererer til som sirkus. I dagens samfunn er det mye som er preget av sirkus. sirkus utad danner deres oppfattelse av verden. Bak kulissene er Administrerende Direktør av en annen oppfattelse. Han vet hva som skjer, og hvordan styre, og kontrollere verden.

Så husk; det er noe større bak!!

 

Skål for sirkus, skal for kultur, skal for en verden i endring!

 

Lenge leve Hirsch ånd

 

Hovedkasserer – Johan Gaarder Tøraasen

 

You may also like...