Visjon September 108 K.Å.

DERES REF: Kald VÅR REF: Varm  FADERLOFTET, DEN 15.september I DET 108. KÅ
Tiden går fort her på Agrarmetropolen. Det gjør den som regel når man driver tung Kulturutøvelse. Med tillatelse fra Administrerende Direktør, har sommeren snart også i år lagt seg saktens nedlegge av høsten. De gemene vet sikkert ikke hva dette vil bety for den kommende tid. Der står Hankattforeningen st. 1902 rustet som en bauta for disse verdiløse krekene. Den Pentagonske steppe gjør seg atter engang klar for høstens utallige aktiviteter samt forvandles til et kaldere og mørkere sted.
Materialforvalter har de tidligere år sett at det har vert en gemen trend blandt objektene å kle seg med flere klesplagg i denne perioden. Administrerende Direktør grøsser av tanken, og arrangerer derfor en festival for de gemene, altså Uka i Ås. Denne storslagne begivenheten skal vare i hele oktober måned, og vil forhåpentligvis trekke de livsglade studenter ut fra de iskalde lesesaler samt føre de videre inn i Direktørens festivaltelt hvor Kulturell kroppsvarme venter.
Skål Administrerende Direktør!
Skål for UKA i Ås!
Etterfesten er den beste festen! sa en gang en vis samt klok Direktør. Denne Direktøren hadde allerede fylt sitt legeme med Kultur, Kildebrygg samt uttallige Objekter denne kveld, da han til slutt hyllet etterfesten for de gleder den har gitt Hankattforeningen st.1902. Direktøren viser nok en gang Storsinn og inviterer selvsagt samtlige av Agrarmetropolens bevandrere opp til nachspiel på den Kulturelle Høyborg.
De som ikke inviteres er derimot naturmedisinmisbrukende nachspielcrashere som på død samt liv skal ødelegge en hver god stemning med sin utagerende, vanvittige fremferd. Gemene hoffnarrer på mislykket visitt hos Hunkattenene er bare ett eksempel. Å tro at man kan overkjempe Administrerende Direktør og hans undersåtter’s fysiske styrke er usedvanlig godtroende.
Skål Direktør!
Skål for god stemning!
Materialforvalter
Ola Formo Kihle

You may also like...