Visjon August 109 K.Å.

DERES REF: Medisin VÅR REF: Råd  FADERLOFTET, DEN 31.august I DET 109. KÅ

Efta Administrerende Direktør i Hankattforeningen stiftet 1902!!!!!
Skål Direktør!!!!!

Takk for at du inviterte din gode vennine Sigrid Bonde Tusvik, hun stod til 19.02 i stil!
Desverre var det en del av hennes poenger hun tok opp som Medisinrådet ønsker å kommentere og gi en mer rettmessig fremstilling av.
Det er ikke slik at visse sykdommer frekventerer mellom personer på Loftet. En ny horde av studenter har nemlig inntatt de Pentagonske stepper, og det lukter lang vei at det derimot er disse som innehar visse epidemier og kliniske tilstander som bør gis diagnoser på. Likevel viser Administrerende Direktør umåtelig med storsinn når han inviterer Agrarmetropolens beboere til etterfest på Faderloftet. Dette med forbehold om at Medisinrådet foretar medisinske undersøkelser på samtlige deltagere i døra.

Skål så ingenlunde for Dr.Paals feildiagnostisering, Direktør!!!

Men, hvem faen er Medisinrådet egentlig? Lurer alle på!!!!!!!
Jo, Osteopaten er øverste leder i et Medisinråd fullt av klinisk kompetanse, og jobber tett for å kontrollere alle helsemessige situasjoner.
Det være seg situasjoner som når Lys & Cloac pådrar seg akutt 5% med Downs Syndrom, og når Kjøletekniker lurer på om han er gutt eller jente, eller verdensproblemer som «Obama trenger medisinråd etter apebitt». Det hender til tider at Medisinrådet diskuterer innkjøp av legemidler med Finansrådet, men når Finansrådmannen er ute på sine vandringer (softe) må Osteopaten foreta slike innhandlinger selv. Da befinner Osteopaten seg i sentralstimulerende strøk på Faderloftets Medisinkontor og bestiller medisinale midler per telefon.

Skål for Kulturell HMS Administrerende Direktør!!!!
Skål så ingenlunde for uhelbredelige aspiranter!!! Samt hva med en lobotomering?

Altså, Osteopaten er å finne på Medisinrådets kontor i åpningstidene som forøvrig er alle dager fra kl 19 til kl 02. Legetime kan også bestilles på forhånd eller i åpningstidene.
Eller, nei. Ja. Trenger du medisinråd, eller er lam fra halsen og opp, ring 98 66 50 54. Skriftelige henvendelser bes sendes osteopat@medisinrådet.no. Send faktura til finans@rådvill.org

Med Kulturell hilsen

Medisinrådet
v/ Osteopat Ola Formo Kihle

You may also like...