Visjon Februar 107 K.Å.

Bring nattelivet tilbake!

I disse dager har perma-frosten for fullt inntatt Agrarmetropolen og især Pentagon, teppet i form av nitrogen, oksygen og hydrogen i diverse bindinger har lagt seg som en nesten ugjennomtrengbar kuppel over oss. Selv ikke metangass utslippene fra våre kjære melkekuer er nok til å lette på denne is-barrieren, tiltross for deres evne til å penetrere ozonlaget og bidra til den globale oppvarmingen, som på mange måter virker som et fjernt begrep nå til dags.

Selv i den Kulturelle Høyborg på toppen av Jubilo har frosten inntatt veggen. All kroppsvarme fra gemene i full dans på bordene, som normalt sett sitter i veggene som en konstant varmekilde er sivet ut etter nachspillene fra den første uka av januarblokka. Frostrøyken ligger igjen som en kjølig dis over gulvet på Faderloftet! Som følge av dette har konsumet av kildebrygg samt brunt blitt så høyt, at for den gemene kan mengdene virke utenkelige.

Skål, for å holde varmen!

I senere tid er det stukket kjepper i hjulene på de Kulturelle festarrangører, da for mye god fest-Kultur har rent gjennom det tykke laget betong, glava og linolium mellom etagene på jubilo. Hele 19,02 desibel kunne høres utenfor de fire vegger. På tross av at Administrerende Direktør har vist storsinn og skånet de gemene for mye av den tunge Kultur som siver ned fra oven, har det likevel blitt for mye for gemene som skyr god fest-Kultur som pesten.

Skål, for Kulturen!

Det er på tide å slippe seg litt løs. Det er ingen grunn til å sitte under pleddet og hutre samt bite negler i angst og spenning over at ex-phil resultatene fra i høst ennå ikke er blitt utlevert. La trivielle saker ligge. Kast  heller teppet og hold varmen med en fest og godt drikke på samfunnet, som forøvrig har gjort en fremragende jobb med å bidra til god stemning og varme blant studentene til nå. Med blant annet Yoga Fire og ”Null stress, i grilldress”, der undertegnede stilte med grill og godt humør.

Samtidig har mange hendvendt seg i frustrasjon over mangel på videreføring av festen når samfunnet stenger. Skal noen få ødelegge for flertallet, skal vi i så stor grad motsi den utilitaristiske tankegang.

Skål, for å bringe nattelivet tilbake!

Tilslutt minnes det om at Hankattforeningen st. 1902 holder revy i festsalen på samfunnet den 19/2 klokka 19.02, gemene har da anledning til å komme og observere Ekte Kultur.

Aspirerende aspirant, Freddy Holt

 

You may also like...